Regulamin

Strony Willi Magnolia

Witamy w Warunkach korzystania z niniejszej witryny internetowej


Korzystanie z Witryny podlega niniejszemu Regulaminowi wraz z wszelkimi szczegółowymi warunkami określonymi na poszczególnych stronach Witryny (zwanymi łącznie "Regulaminem") oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom, w tym dotyczącym praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Podawanie przez użytkownika informacji na niniejszej Stronie podlega Globalnej Polityce Prywatności Willi Magnolia dla Gości, która zostaje niniejszym włączona do niniejszego Regulaminu.


KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ: Witryna wykorzystuje różne rodzaje plików cookie w celu zapewnienia określonych funkcji w Witrynie. Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający niewielkie ilości informacji, które są pobierane na komputer lub urządzenie mobilne użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej. Te pliki cookie są następnie przesyłane z powrotem do witryny internetowej, z której pochodzą, gdy użytkownik ponownie odwiedza tę witrynę lub do innej witryny, która rozpoznaje ten plik cookie.


KORZYSTANIE Z WITRYNY

Ogólne / Własność

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, treści zawarte w Witrynie, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, zdjęcia, obrazy, grafiki, ilustracje, dzieła sztuki, wideo, muzyka, dźwięk oraz nazwy, logo, znaki towarowe i znaki usługowe, są własnością firmy Willi Magnolia lub jej licencjodawców lub dostawców. Zawartość ta jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami. Korzystanie z Witryny nie skutkuje przyznaniem żadnych praw, tytułów ani udziałów do treści, poza prawem do przeglądania treści przy użyciu konwencjonalnej przeglądarki internetowej w celu zwykłego przeglądania stron internetowych. Wszelkie inne zastosowania, w tym kopiowanie jakichkolwiek treści na Stronie, są surowo zabronione. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, retransmitować, dystrybuować, rozpowszechniać, sprzedawać, publikować, nadawać ani rozpowszechniać takich materiałów w żadnym celu innym niż osobisty, niekomercyjny użytek (lub zgodne z prawem działania biura podróży lub specjalisty ds. podróży) bez pisemnej zgody firmy Willi Magnolia. Z wyjątkiem niekomercyjnego użytku prywatnego, pobieranie, powielanie lub retransmisja Witryny (lub jakiejkolwiek części jej zawartości) jest surowo zabronione.


Prawa autorskie

O ile nie zaznaczono inaczej, cała zawartość niniejszej Witryny stanowi chronioną prawem autorskim własność Willi Magnolia, jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Cała zawartość niniejszej Witryny jest chroniona prawem autorskim Polski, a także obowiązującymi przepisami innych jurysdykcji.


KORZYSTANIE Z WITRYNY


Ogólne

Użytkownik może korzystać z usług niniejszej Witryny wyłącznie, jeśli ukończył 18 lat i zgodnie z obowiązującym prawem może zawierać prawnie wiążące umowy. Usługi Witryny nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich i nie powinny być przez nie wykorzystywane. Należy pamiętać, że do rezerwacji, zakupów, transakcji, użytkowania lub działań, które mogą mieć miejsce w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem, mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków i wszelkich takich dodatkowych warunków.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę